Kompromitacja Marka Suskiego. „Polska jako kraj więcej pochłania dwutlenku węgla, niż emituje”

0

Marek Suski wielokrotnie zaliczał rozmaite wpadki, ale ta przekracza wszelkie granice. Polska znajduje się 22 miejscu na liście krajów produkujących najwięcej dwutlenku węgla na świecie. Według badań, spalanie paliw kopalnych odpowiada za około 70% światowej emisji CO2, wylesianie za około 25%, a produkcja cementu za około 5%.

„Polska jako kraj więcej pochłania dwutlenku węgla, niż emituje” uważa jednak Marek Suski.” Polska emituje około 400 milionów ton CO2 rocznie, z czego za prawie połowę odpowiedzialne są sektory objęte systemem handlu emisjami (ETS) – energetyka, przemysł i lotnictwo. Ile natomiast jest w stanie wchłonąć las? Polscy naukowcy szacują, że 1 hektar lasu sosnowego, najpopularniejszego typu lasu w Polsce, jest w stanie wchłonąć około 20 – 30 ton CO2 na rok. Przy najbardziej optymistycznym scenariuszu, w celu skompensowania rocznych emisji tylko jednej elektrowni Bełchatów należałoby posadzić ponad 1 200 tysięcy hektarów lasu sosnowego (4% powierzchni Polski) i utrzymywać go przez kilkadziesiąt lat.” – napisała Agata Szafraniuk, zajmująca się problematyką dwutlenku węgla.

Jeśli świadomość ekologiczna w całym PiS jest taka sama jak u Suskiego, to Polsce grozi ogromna klimatyczna katastrofa…