„Do polityki nie idzie się dla pieniędzy”. Dla małych pieniędzy

0

Szumowski Gate, odsłona kolejna

Spółka Life Science Innovations związana z braćmi Szumowskimi otrzymała 24 mln dotacji z NCBR na projekt, w którym Łukasz Szumowski miał pełnić kluczową rolę. Marcin Szumowski wyjaśnia, że jego brat poinformował, że „nie będzie w stanie pełnić tej funkcji” po tym, jak został wiceministrem.

Maj 2016 roku. Spółka Life Science Innovations, której udziałowcem jest Szumowski Investment, w której udziały mają obaj bracia Szumowscy, składa wniosek w programie Bridge Alfa NCBR. O 500 mln zł walczy w nim ponad 60 podmiotów. Łukasz Szumowski występuje we wniosku w podwójnej roli – jako udziałowiec firmy Szumowski Investments (wchodząc do polityki, 21 listopada 2016 udziały przekazuje żonie Annie Szumowskiej) i jako członek tzw. personelu kluczowego w projekcie.

17 października 2016 roku. NCBR ogłasza wyniki konkursu Bridge Alfa. Spółka Life Science Innovations nie dostaje dofinansowania. Jest na 29. miejscu, a jej projekt oceniony na 10 punktów. 4 listopada NCBR przekazuje spółce pismo z oficjalną informacją, że nie została wybrana do dofinasowania.

24 listopada Łukasz Szumowski obejmuje funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Szumowski miał sygnalizować, że jego brat ubiega się o dotację NCBR-u. Nie informuje jednak Gowina, że sam został zgłoszony jako kluczowy członek w jednym z projektów.

28 listopada spółka składa protest. Wniosek ocenia ponownie zespół ekspertów. 9 grudnia 2016 do NCBR wpływa pismo, w którym Life Science Innovations wycofuje Łukasza Szumowskiego ze zgłoszenia jako kluczowego członka personelu w projekcie.

14 lutego 2017 roku do spółki jest przekazana informacja o ponownej ocenie wniosku. Tym razem on 13 punktów (o trzy więcej niż podczas pierwszej oceny). Dzięki temu Life Science Innovations awansuje na 21. miejsce w rankingu podmiotów biorących udział w konkursie. Oznacza to, że NCBR przyznaje spółce dofinansowanie wysokości 24 mln zł.

Źródło: tvn24.pl