Lista podwyżek, podatków i tzw. danin wprowadzonych przez rząd PiS i podpisana przez Andrzeja Dudę

0

Jeden z internautów portalu Wykop.pl przygotował listę podwyżek, podatków i tzw. danin wprowadzonych przez rząd PiS i podpisane przez Andrzeja Dudę:

1. Podatek bankowy, czyli od kredytów

2. Podatek handlowy, czyli od zakupów

3. Danina solidarnościowa

4. Opłata emisyjna od paliw

5. Opłata przejściowa

6. i tzw. opłata mocowa za prąd

7. Podatek „galeryjny” – początkowo od galerii handlowych i biurowców

8. następnie od wszelkich nieruchomości komercyjnych

9. w tym nawet od budynków z mieszkaniami na wynajem

10. Opłata za wpis do rejestru BDO

11. Opłata recyklingowa

12. Podwyższenie i rozszerzenie zakresu obowiązywania opłaty recyklingowej

13. Opłata denna od przystani

14. Opłata wodna

15. Opodatkowanie wkładów pieniężnych wnoszonych do firm

16. oraz przychodów z dziedziczonego majątku lub otrzymanego jako darowizna, którego nie będzie można już amortyzować

17. Opłata jakościowa za badanie techniczne pojazdów

18. Podwyżka VAT na wiele produktów spożywczych

19. Utrzymanie wyższych stawek VAT 23% do 31 grudnia 2018 r.

20. a następnie na czas nieokreślony

21. Podwyżka podatku akcyzowego o 10 proc. na alkohole

22. na wyroby tytoniowe

23. i na e-papierosy

24. Podwyżka opłat za wywóz niesegregowanych śmieci

25. Zamrożenie progów PIT

26. Likwidacja liniowego PIT dla przedsiębiorców których dochody roczne przekraczają 1 milion złotych

27. Obniżenie do zera kwoty wolnej od podatku od wysokich zarobków

28. Pozbawienie wielu grup podatników możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów

29. Likwidacja możliwość pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania przychodów kapitałowych

30. Ograniczenie możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na usługi świadczone przez podmioty powiązane, na odsetki, opłaty, premie, czy prowizje od pożyczek i kredytów, jak również na znaki towarowe, czy licencje

31. Zaostrzenie sposobu opodatkowania farm wiatrowych

32. Zaostrzenie sposobu naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy

33. podatek od cukru