Sędziowie Sądu Najwyższego wybierają prezesa

0

W Sądzie Najwyższym bez zmian

Kontynuowane są obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wskazać kandydatów na I prezesa SN. Pełniący obowiązki I prezesa sędzia Aleksander Stępkowski odbył konsultacje z prezesami izb oraz z kandydatami na I prezesa. „Jest zasadnicza zmiana. Rozmawialiśmy bardzo szczerze” – przekazał.

Stępkowski poinformował dziennikarzy, że odbył w piątek konsultacje z prezesami izb oraz osobami kandydującymi na I prezesa SN i złożył propozycję podczas tych rozmów. Jak dodał, propozycja ta uzyskała akceptację wielu rozmówców. Nie wyjaśnił jednak, jakie ustalenia w sprawie dalszego przebiegu obrad zostały podjęte.

Źródło: interia.pl