Pamiętna rocznica. 28 czerwca 1956 roku Poznaniacy jako pierwsi powiedzieli DOŚĆ.

0

Te wybory odbywają się w rocznicę pierwszego zrywu niepodległościowego Polaków po II Wojnie Światowej. Był to ogromny ruch obywatelskiego sprzeciwu przeciwko rządowi:

Dosłownie z minuty na minutę rosła determinacja demonstrantów; nastroje stopniowo się radykalizowały. Do haseł o treści społecznej i ekonomicznej: „Żądamy podwyżki płac”, „Chcemy żyć jak ludzie”, „Chcemy chleba”, „Precz z normami”, „Jesteśmy głodni” dołączyły te otwarcie już antykomunistyczne i antyrządowe: „Precz z wyzyskiem świata pracy”, „Precz z czerwoną burżuazją”, „My chcemy wolności”, „Precz z bolszewizmem”, „Precz z komunistami”, „Żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ”, a nawet „Niech żyje Mikołajczyk”. W końcu pojawiły się też okrzyki o treści antyrosyjskiej i antyradzieckiej: „Precz z Rosjanami”, „Precz z Moskalami”, „Precz z Ruskami, Żądamy prawdziwie wolnej Polski”

To wtedy też padły straszne słowa władzy: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie! 

Warto dzisiaj pamiętać o tych ludziach i hasłach, z którymi szli walczyć o wolność. Przeciwko nim rzucono blisko 10.000 żołnierzy z ostrą bronią, czołgami a nawet działami przeciwlotniczymi. W czasie walk zginął m.in. 13 letni chłopiec, Roman Strzałkowski. Był uczniem VII klasy szkoły podstawowej… Tak władza potraktowała Polaków.

Obyśmy nigdy więcej nie byli świadkami takich wydarzeń.