Maciej Łopiński, kolejna dziwna kariera członka PZPR w PiS

0

W 1971 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 2013 został zastępcą rzecznika prasowego i koordynatorem Biura Prasowego PiS. Został również prezesem zarządu stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Do niedawna pełnił obowiązki prezesa Telewizji Polskiej. W PiS jest cała masa ludzi, którzy mają za sobą członkostwo w PZPR. Skąd ta miłość Kaczyńskiego do komunistycznej partii?

Łopiński jest też członkiem kilku rad nadzorczych. Pieniądze muszą płynąć z państwowej kasy szerokim strumieniem. To ważna postać medialnego frontu walki z opozycją – przed wyborami brał udział w spotkaniach, na których dyskutowano strategię wyborczą.

źródło: Twitter