„Wcześniej czy później społeczeństwo was rozliczy.” Emerytowani policjanci ostrzegają obecnych przed wysługiwaniem się PiS

0

Policja na cenzurowanym.

„Bierzecie odpowiedzialność za swoje czyny. Kiedyś każdy stanie w obliczu społecznego osądu, zdając sprawę z tego, co czynił w imieniu Polskiego Państwa” – napisała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych, zrzeszająca m.in emerytowanych funkcjonariuszy policji.

„Z zaniepokojeniem obserwujemy, pokazywane w ostatnich dniach w środkach masowego przekazu, liczne przykłady działań nieprofesjonalnych, z nadużywaniem wobec demonstrantów środków przymusu bezpośredniego, w tym siły fizycznej w postaci technik obezwładniania.

Według relacji naocznych świadków tych zdarzeń, w tym posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz nagrań stacji TV, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie policjanci zachowywali się wyjątkowo brutalnie wobec uczestników pokojowej manifestacji, w większości młodych ludzi, protestujących przeciw decyzji sądu o aresztowaniu aktywistki LGBT.

Według świadków były przypadki bezzasadnego przyduszania protestujących do ziemi i wyciągania ich z tłumu. Nie było natomiast woli rozwiązania tej sytuacji w sposób bezkonfliktowy” – napisał Zdzisław Czarneckiego, szef FSSM.

Zwrócił on też uwagę, że takim działaniem Policja traci kapitał zaufania społecznego jaki udało się zbudować przez 30 lat.

Przestrzega, że Polsce grozi powrót do postrzegania Policji i działań policjantów, tak jak Milicji w PRL-u.

„Pamiętajcie, zmiana władzy wcześniej czy później nastąpi. Służąc społeczeństwu wykonujcie zlecone Wam zadania służbowe zgodnie z przepisami prawa, z jego duchem i zdrowym rozsądkiem.

Nie zapominajcie o zasadach zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wczuwajcie się w emocje ludzi i starajcie się je rozumieć” – przestrzega FSSM.

„Miejcie na uwadze Waszą przyszłość. Niech nie spotka Was taki los, jaki dotknął tysiące byłych policjantów i funkcjonariuszy służb, Waszych starszych Koleżanek i Kolegów.

Bez wykazania jakiejkolwiek winy oraz bez wyroku sądu, zostali pozbawieni należnych im świadczeń emerytalnych i zepchnięci na skraj ubóstwa. Zdecydowała o tym wola polityczna partii obecnie rządzącej, podszyta chęcią irracjonalnej i niczym nie usprawiedliwionej zemsty.

Niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa odpowiedzialność zbiorowa stała się faktem.

Pamiętajcie! Bierzecie odpowiedzialność za swoje czyny. Kiedyś społeczeństwo musi dokonać koniecznych rozliczeń i każdy stanie w obliczu Jego osądu, zdając sprawę z tego, co czynił w imieniu Polskiego Państwa” – podsumowało FSSM.

Źródło: Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych